Etiket : eksiksiz bir anlaşmaya varmaya hazır olduğumuz yönündeki